Měření termovizí

V dnešní době, kdy je kladen velký důraz na spolehlivost strojů a zařízení, které jsou často využívány v nepřetržitém provozu s minimální údržbou, jsou stále častěji používány nové progresivní metody preventivní údržby k průběžnému zjišťování stavu výrobní technologie.


Asi nejlepším prostředkem a hitem posledních let z pohledu prevence se stalo měření termovizí. Principem měření termovizí, tedy vyhledávání potenciálně poruchových míst je skutečnost, že jakýkoliv přechodový odpor v elektrických kontaktech popř. přetížení vyvolá lokální ohřev - oteplení. To je zpočátku téměř nepozorovatelné - pohybuje se ve stupních Celsia, ale postupně narůstá a může způsobit destrukci zařízení popř. požár.

Měření termovizí – termovizní kamera

Termovizní kamera je schopna detekovat rozdíly v řádu desetin stupně, tj. lokalizovat poruchu již v zárodku. Měření pomocí termovize umožňuje jednoduše získat přesnou viditelnou informaci o rozložení teploty na povrchu snímaného zařízení. Měření termovizí se provádí za normálního provozu bez zásahu do zařízení (měření termovizí je bezkontaktní a nedestruktivní).

Využití termovizního měření

Pomocí termovizní techniky lze provádět kontrolu (diagnostiku) stavu elektrických zařízení (stav a kvalita spojů a svorek, zatížení transformátorů, spínacích přístrojů, polovodičových součástek, tepelně zátěžových charakteristik pohonů, stavy ložisek apod.). Při pravidelných kontrolách jsou takto objevovány problémy a závady již v počátečním stadiu a lze tak předcházet případným poruchám a havariím.


Významnou novou skutečností jsou požadavky pojišťoven, které začínají pojišťování výrobních objektů a technologie podmiňovat prováděním pravidelných elektrorevizí a měření termovizí jak silových částí el. instalace (rozvaděče), tak vlastních technologických či výrobních zařízení.

Měření termovizí Praha a Středočeský kraj - kontakt

V oblasti měření termovizí zajišťujeme kompletní služby. V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 774 397 808  nebo na e-mailu info@revize-elektriky.cz. Navštívit nás můžete na adrese Černokostelecká 113, Praha 10 Strašnice, 100 00.