Měření intenzity osvětlení

Osvětlení má nezanedbatelný vliv na výkon, zdraví a bezpečnost pracovníků v průmyslové sféře i službách. Má zásadní vliv i na produktivitu. Volbou kvalitního osvětlení je možno podstatně zkvalitnit pracovní podmínky, výsledkem je pak nižší chybovost, vyšší produktivita a bezpečnost práce.
Osvětlení navržené dle starších norem dnes již nevyhovuje požadavkům hygieny práce, hlavně při změně užívání prostorů.  Naším hlavním kritériem při posuzování osvětlení je, aby splnění požadavků platných norem bylo dosaženo s co nejmenší energetickou náročností a tím i s nízkými náklady.

Měření intenzity osvětlení provádíme:

Měření intenzity osvětlení provádíme dle požadavků hygienických stanic a  platných norem:

ČSN EN 12665 – Světlo a osvětlení – Základní termíny
ČSN EN 12464 – 1 Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení, Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
ČSN 36 011 – 1, 2, 3 a celé řady souvisejících norem
ČSN EN 13 201-4 – Osvětlení pozemních komunikací
ČSN 73 0850-1 – Denní osvětlení budov – Základní požadavky a navazující normy

Profesionální luxmetry které používáme:

Image 0

Image 1

Cena je sjednávána dohodou dle rozsahu a účelu měření.

Měření osvětlení Praha a Středočeský kraj - kontakt

V oblasti měření intenzity zajišťujeme kompletní služby. V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 774 397 808  nebo na e-mailu info@revize-elektriky.cz. Navštívit nás můžete na adrese Černokostelecká 113, Praha 10 Strašnice, 100 00.